Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.


 


Jirkovy fejetony

Morbidní
Vloženo: 19.08.2013

MORBIDNÍ

Zavřete obrazně oči, jen tak, abyste mohli dál číst a představte si takovou situaci.
V našem městě pod jednou vysokou skálou zasedá komise. Ta komise se skládá ze zástupců lidu, i když nikdo neví, koho zastupují. Jsou tam pokaždé jiní zástupci jiných a vlastně i vždycky stejní zástupci stejných zastupovaných – buďto promiňte komplikovanost, nebo přemýšlejte. A ta komise zasedá vždycky, když někdo skočil z té skály, která se tyčí nad městem. Krásná skála. Akorát na skoky. Krásně a dlouho se plachtí, než žuchnete na zem. A copak ta komise řeší? Komise totiž vždycky něco řešit musí, jinak by byla zbytečná. Tato ale není zbytečná, protože zasedá jen, když někdo skočí a proto zasedá jen, když má co řešit. Pojďme nazpět k otázce - a tak co řeší? Řeší smysluplnost skoku! Večer někdo skočil a ráno se zasedá, předseda přečte sebevrahův odkaz, kde sebevrah píše, proč se rozhodl skočit. Někteří jsou tak slušní, že odkaz napíšou dopředu. A komise posoudí, jestli měl, anebo neměl, ten správný důvod ke skoku a rozdělí je do dvou skupin - na sebevrahy a nešťastníky, na ty s důvodem malým a mylným a na ty s důvodem správným a vyváženým. Rozhodně neřeší takové ty banality, jak skokům předcházet, protože kdo neskáče, není Čech.

Zdá se Vám to absurdní? Vážně? A to jsem ještě nenapsal, že pod skálou je pískoviště, kde si hrají děti s maminkami, ale to již není v komisní kompetenci. Po posledním hlasování přišli se zlepšovákem. Když to půjde, budou zasedat už před skokem a ty dobře zdůvodněné důvody podpoří žduchnutím. A pokud jste zavřeli obrazně oči, jak jsem žádal na začátku, mohli jste ve svých představách reálně vidět plachtícího nešťastníka. Ale také sebe - jako člena komise.

Váš Jiří