Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.Navigace: Léčba  →  Obecně o závislostech

Obecně o závislostech

Relaps, recidiva
Co je to relaps, recidiva. Jak předejít recidivě.

Relaps, recidiva

     Termín recidiva je definován takto: návrat k nemoci, která již byla vyléčena nebo u ní vymizely příznaky. V poslední době se spíše používá termínu relaps, jde o vícero "uklouznutí" (lapsů). Jednorázové "uklouznutí" (laps) hodnotíme jako křižovatku se dvěma směry. Jeden směr vede přímo k rozvoji původního závislého chování (kompletní relaps), ale druhý směr vede k pozitivním změnám v chování. Uklouznutí můžeme chápat i jako příležitost k novému učení. Schopnost poučit se z uklouznutí není samozřejmostí a sami závislí jsou často skeptičtí k tomu, že dokáží jednorázové uklouznutí zvládnout svépomocí.

Co může být spouštěčem relapsu?

 • podceňování závislosti, pozor na falešnou sebedůvěru: "Já pít nepotřebuju, nejsem proto závislý"
 • nebezpečná společnost - být v přítomnosti pijících osob, dívat se, jak požívají návykovou látku
 • navštěvování rizikových míst - tam, kde člověk dříve návykovou látku užíval
 • negativní emoce - hádka, hněv, vyčerpání, nuda, prázdnota, úzkost
 • pozitivní emoce - štěstí, radost
 • užití jiné látky, která působí na mozek tlumivě či povzbudivě (léky s nebezpečím návyku, drogy, povzbuzující energetické nápoje). při užití takové látky dochází ke snížení schopnosti sebekontroly a hrozí nebezpečí relapsu
 • dlouhotrvající tělesná nepohoda - bolest
 • dlouhotrvající psychické potíže
 • žízeň
 • situace, které člověk považuje za výjimečné a má tendence je slavit

Havarijní plán 

     Ve výhodě je ten, kdo je na možnost relapsu připravený. Ke zvládnutí krize je vhodné

 • vyhnout se rizikovému prostředí a mít "suchý dům" - tzn. domov bez alkoholu
 • nezanedbávat doléčování, komunikovat s odborníky i se svým blízkým okolím
 • uvědomovat si nevýhody impulzivního chování a výhody sebeovládání
 • trvale abstinovat od všeho, co zhoršuje sebeovládání
 • zlepšit životní styl - pravidelnost v jídle, spánku, vyváženost práce a odpočinku
 • zlepšování sebeuvědomování pomocí psychoterapie, relaxačních technik atd.
 • udržování dobré tělesné kondice
 • nacvičovat relaxaci
 • mít bezpečné zájmy
 • dodržovat pitný režim
 • procvičovat prospěšné dovednosti týkající se závislosti

Prevence relapsu neznamená pouze nepít, ale předpokládá se rozhodnutí závislého změnit své chování a životní styl.

 

Zdroje: Kalina a kol: Základy klinické adiktologie, Grada 2008; Nešpor a kol.: Prevence relapsu při léčbě návykových nemocí, www.drnespor.eu