Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.


 


Vaše zkušenosti

Text pacienta, který absolvoval léčbu na oddělení 15
Tento text je určen třem skupinám – léčeným alkoholikům, neléčeným alkoholikům a široké veřejnosti.

Léčba

Protialkoholní léčba má smysl pouze v tom případě, když si uvědomíš, že jsi závislý a léčíš se dobrovolně. Minimum lidí už s tímhle vědomím nastoupí na první léčbu, další ho na první léčbě získají, někteří k němu dojdou až při opakované léčbě po recidivách a poslední skupina si to bohužel nepřizná nikdy. Dobrovolně neznamená to, že mi manželka dala nůž na krk, takže jsem si řekl, že to ty tři měsíce vydržím. Dobrovolně znamená to, že už mne nebaví být závislý a chci se změnit. Pokud si toto člověk během léčby uvědomí, pak má šanci nejen se vrátit do plnohodnotného života, ale získá proti ostatním ještě výhody – lepší znalost sebe sama a mezilidských vztahů.

Jen minimum lidí si všechno uvědomí ještě před léčbou, velkým úspěchem je, když člověk k touze se změnit dospěje na své první léčbě. Pokud jsi už alespoň pochopil, že máš s alkoholem problémy a tvoji blízcí na tebe tlačí, abys s tím něco dělal, je dobrým základem do budoucna to vyzkoušet. Teď tomu asi noc nevěříš, ale jestli se cítíš unavený ze svých problémů v práci a ve vztazích, ruce tě po ránu neposlouchají, nemůžeš pořádně spát, nechutná ti jíst a už tě nebaví vymýšlet jak před ostatními zamaskovat každou sklenku, kterou vypiješ, tak si to budeš v léčebně užívat.

Nemysli na to, že budeš nějak omezovaný, že ti bude někdo něco vnucovat, že se nebudeš moci věnovat tomu, co tě baví. Pokud tomu dáš šanci, nebudeš se cítit omezený, budeš dychtivě brát sám a bude tě bavit to, co budeš mít k dispozici. Navíc se ocitneš v prostředí lidí, kde se budeš cítit příjemně a přirozeně a nebudeš se muset přetvařovat tak jako dosud. Když tomu dáš šanci, začneš se sám měnit a ostatní „přijde samo“.

Základní protialkoholní léčba na Patnáctce trvá tři měsíce a pokud už se rozhodneš ji nastoupit, vyplatí se absolvovat ji celou nebo si třeba i nějaký týden navíc přidat. Pokud budeš chtít odejít dříve, neuděláš dobře a ublížíš sám sobě. Po šesti týdnech má člověk často pocit, že je ze všeho venku, je mu fyzicky skvěle, ale připravený ještě není. Až v těch týdnech, kdy se zdánlivě nic zásadně nemění, totiž uvnitř v mozku probíhá to nejdůležitější, člověk se ztotožňuje se změnami a připravuje na návrat do tvrdé reality.

Samotná léčba má mnoho součástí, kromě fyzické detoxikace jde o nastavení základní životosprávy pobytem na režimovém oddělení, psychoterapii, pracovní terapii, sport, relaxace a informační osvětu. Absolvovat tři měsíce na Patnáctce jako vzorný pacient není pro průměrně inteligentního člověka žádný problém, první měsíc na vojně je mnohem náročnější. Kromě toho, že den dostane jasnou strukturu a člověk je chráněn, se léčba na Patnáctce v podstatě nijak zásadně neliší od normálního života, i zde je to o vztazích, o práci, o soubojích, o odměnách a trestech. Je to vlastně taková přípravka na nový život, počítačová hra, ve které má člověk čtyři životy.

Režim

Hlavním pilířem protialkoholní léčby je režim. Za provinění proti režimu se neudělují tělesné tresty ale minusové body, zákazy vycházek a dovolenek. Proti běžnému životu a systému hodina sem hodina tam je to trochu změna, ale ve chvíli, kdy z člověka spadnou veškeré starosti, které jej trápily venku, si na jasný řád rychle zvykne. Podnikavý člověk si samozřejmě najde skuliny, nikde nejsou kamery a každému za zády nemůže stát dozorce, je věcí každého, jestli bude poctivý sám k sobě.

Kromě samozřejmého zákazu alkoholu v jakékoliv formě, je vyžadováno přesné dodržování času jednotlivých činností, řádné plnění svěřených povinností a respektování zákazu kouření a pití kávy mimo vyhrazenou dobu a místo. Porušení režimu je trestáno udělením minusového bodu, který navíc znamená zákaz vycházení na 24 hodin a zrušení následující dovolenky. Čtvrtý minusový bod má za následek disciplinární propuštění z léčebny. Na dodržování režimu dohlíží samospráva pacientů, tresty udělují zdravotní sestry a psycholožka.

Program všedního dne na oddělení 15 PL Kroměříž:

06:00 – 06:30 Budíček a osobní hygiena
06:30 – 06:45 Rozcvička
06:45 – 07:30 Stlaní postelí a úklid rajonů
07:30 – 08:00 Snídaně a výdej léků
08:00 – 08:30 Bodování
08:30 – 09:30 Ranní komunita
09:30 – 11:40 Pracovní terapie
12:00 – 12:30 Oběd a výdej léků
13:00 – 14:00 Relaxace
14:00 – 15:00 Psychoterapie
15:00 – 16:00 Osobní volno
16:00 – 17:00 Vycházka
17:00 – 18:00 Sportovní aktivity
18:00 – 18:30 Večeře
18:30 – 19:10 Osobní hygiena
19:10 – 19:30 Úklid rajonů
19:30 – 20:00 Televizní noviny
20:00 – 21:30 Televize, volno
21:30 – 22:00 Osobní hygiena
22:00 Večerka

Víkendy jsou mnohem volnější, budíček je v 7:30, večerka až ve 23:00. Mimo areál léčebny se pacient dostane ve středu po dvou týdnech pobytu, první dovolenku získá po splnění všech podmínek přibližně po pěti týdnech léčby. Dovolenky je možno čerpat každý druhý víkend, dvakrát za léčbu může pacient využít tzv. existenční volno, což je jednodenní propustka pro zařízení úředních a pracovních záležitostí. Při aktivním přístupu lze navíc získat mimořádná volna.

Terapie

Psychoterapie je společně s režimem alfou a omegou léčby závislosti. Hlavní psychoterpaie probíhá pod vedením psycholožky ve skupině čítající cca patnácti lidí dvakrát týdně. Obsah těchto psychoterapeutických skupin je těžké jakkoliv přiblížit, každá je totiž jiná. Někdy je celá skupina zaměřená na jednoho pacienta, jehož problém se do hloubky rozebírá, jindy se řeší problémy společné a ke slovu se dostane každý. Někdy jsou tématem různé psychologické hříčky, simulace reálných vztahů členy komunity, atd. Účelem psychoterapeutické skupiny je otevřeně popsat problémy a za účasti ostatních pacientů je řešit.

Kromě klasické psychoterapie přibližně dvakrát týdně probíhá životopisná skupina. Také ta čítá cca patnáct lidí a jejím účelem je rozpitvat jednoho pacienta až do morku kosti. Skupinu vede zdravotní sestra a je zahájena přečtením životopisu pacienta. Nejedná se o životopis, jaký se předkládá při hledání práce, ale o jakési slohové cvičení na téma "Můj život s alkoholem". Životopisná skupina je pravděpodobně nejtěžší zkouškou každého pacienta, probíhá přibližně po měsíci od nástupu léčby a je pro pacienta obrovským přínosem. Člověk se úplně odhalí a pak téměř hodinu čelí reakcím ostatních pacientů. Dobrá životopisná skupina Tě dokáže neuvěřitelně vyčerpat na několik dní, ale taky Tě obohatí o nové myšlenky, pocity a přinese obrovskou úlevu.

V plném počtu 40 až 50 lidí probíhají další formy terapie. Páteční Volná tribuna slouží k tomu, aby se každý vyjádřil k tomu, co pro něj znamenal uplynulý týden, jakých pokroků dosáhl a jaké problémy ho potkaly. Pondělní Osvěta je přesně o tom, co napovídá název. Řeší se alkoholické desatero, možnosti, jak zvládat bažení, jak se bránit recidivám, atd. Specifickou formou terapie jsou ranní komunity. Také ty probíhají v plném počtu pod vedením psycholožky a kromě denního programu se řeší poklesky a úspěchy pacientů. Komunita trvá 30 až 90 minut.

Každý pacient je navíc zařazen v malé psychoterapeutické skupince čítající 4 až 6 lidí. Tyto skupinky probíhají jednou týdně pod vedením zdravotní sestry. Formou psychoterapie je také středeční velká vizita pod vedením primáře a každý pacient má možnost využít i individuální sezení s psycholožkou, pokud má problém, o kterém je mu zatěžko mluvit před ostatními pacienty.

Doléčování

Pokud očekáváš, že úspěšné zvládnutí tříměsíční protialkoholní léčby znamená, že máš definitivně vyhráno, budeš asi zklamán. Většina z nás okusila hořkost recidivy a ačkoliv jde o cennou zkušenost, každá recidiva přináší spoustu bolesti nejen Tobě, ale i Tvým blízkým. Nejlepší prevencí návratu k alkoholu přitom je doléčování tedy trvalý kontakt s léčebnou. Oddělení 15 v tomto směru nabízí celou řadu možností, dlouhou tradici mají tzv. A kluby, na kterých se každý poslední čtvrtek v měsíci setkávají bývalí pacienti se současnými a v družné zábavě si navzájem předávají zážitky a zkušenosti.

Novinkou posledních let jsou rekondiční pobyty. Po uplynutí tří měsíců od úspěšného ukončení léčby, máš možnost (v případě, že se Ti daří abstinovat) nastoupit na dvoutýdenní rekondiční pobyt, na kterém si oživíš důležité vědomosti a odpočineš od shonu každodenního života. Z vlastní zkušenosti víme, že rekondiční pobyt je pro každého velmi příjemný, člověk na vlastní kůži pociťuje odměnu za svůj pokrok, vrací se na místo činu v nové roli, personál je vlídnější a nováčci Tě obdivují za to, čeho jsi dosáhl, a Ty máš dobrý pocit, že můžeš předat zkušenosti dále. Ani poctivé doléčování neznamená jistotu úspěchu, protože nikdo z nás neví, jaké zkoušky nám život připraví a zda budeme dost silní, abychom se s nimi poprali. Úspěšná léčba, trvalý kontakt s léčebnou a z něho vyplývající pokora ovšem znamená šanci. Možnost vést plnohodnotný život, který nebude ve znamení toho, co kvůli své závislosti ztrácím, ale co díky poznání sebe sama získávám.

Když budeš hledat pomoc, budiž Ti naše zkušenosti k dispozici. Budeme rádi, když díky úsilí, které jsme věnovali tomuto textu, uzříš světélko na konci tunelu.