Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.


Nejaktuálnější informace a novinky  

Navigace: Aktuality

Aktuality

Sportovní den
Vloženo: 31.05.2024
Dne 29.5.2024 se konal SPORTOVNÍ DEN AT primariátu. Proběhla utkání ve volejbale, nohejbale a petangu. Vyšlo nám krásné počasí, všichni jsme si tento den pěkně užili. Děkujeme všem aktivním účastníkům, ale i fandícím divákům.

Setkání Anonymních alkoholiků +SAS Přerov
Setkávání Anonymních alkoholiků probíhají
1.úterý v měsíci v 16,30 hod. na oddělení 15.

Od ledna 2024 probíhá pravidelná doléčovací aktivita Svépomocné abstinující skupiny (SAS) z Přerova. Tato prezentační akce bude realizována 3.pátek v měsíci 17-18.30hodin v suterénu pavilonu 8. Je určena abstinujícím pacientům po léčbě. Kontakty: tel.777 961 964, e-mail: sasprerov@seznam.cz

objednávání k léčbě na oddělení 8A
Vloženo: 06.12.2023
NOVĚ:
Telefonické objednávky přijímáme na čísle 573 314 215 v pracovní dny 13.00-14.30hodin.

Absolventská skupina MANDALA
Vloženo: 01.11.2023
V měsíci listopadu nebude absolventská skupina na oddělení 17B.
Prosincová proběhne 15.12.2023.

Návštěvy na odděleních AT primariátu
Vloženo: 01.09.2023
Po - Pá 15-16.30 hodin
So+Ne 9-11.30 hodin 13-17 hodin
Osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek je vstup na oddělení ZAKÁZÁN!!!

A-klub
Vloženo: 28.08.2023
Oznamujeme mimořádný termín A klubů na všech odděleních AT primariátu v měsíci září. Kvůli státnímu svátku ve čvrtek 28.9.2023 bude A klub na odděleních 8A, B, 15 o týden dříve, tedy 21.9.2023!!!. Absolventská skupina na Mandale bude jako obvykle poslední pátek v měsíci tj. 29.9.2023. Těšíme se na vaši účast.

Respirátory
Vloženo: 01.11.2022
Respirátory nosíme pouze při virose pacienta nebo personálu v kontaktu s dalšími osobami.

Psychologicko-adiktologická ambulance
Vloženo: 14.09.2022
Psychologicko-adiktologická ambulance PhDr. Markéty Meluzínové-Brunové a Mgr.Mariky Michajlovičové v Kroměříži je přestěhovaná z dětské polikliniky do ulice Kollárovy č.632.

Rekondiční pobyty,podávání Antabusu
Vloženo: 23.02.2022
Objednáváme pacienty k rekondičním pobytům. Podáváme také Antabus ambulantním pacientům.

Informace o příjmech pacientů na AT primariát
Vloženo: 14.01.2022
Po předchozím objednání jsou přijímáni pacienti k léčbě závislosti na naše jednotlivá oddělení.

8A - na čísle 573 314 215 - muži závislí na alkoholu, k detoxu od všech návykových látek s plánem následné PAL, PTX v naší nemocnici, obj.v pracovní dny 13-14.30hodin
8B - na čísle 573 314 218 - muži, ženy, závislost na alkoholu, lécích, obj.v pracovní
dny 13.30.hod.
15 - 573 314 378 - muži, ženy - alkohol, patol. hráči, obj.13.30hod.-prac.dny
17B - 573 314 239 - muži, ženy - všechny závislosti u mladších mužů i žen

Při nástupu k léčbě je nutné doporučení lékaře (praktika či psychiatra) a regist.na úřadu práce, pokud nepracujete.

Vloženo: 14.10.2020

změna charakteristiky léčby na oddělení 8A
Vloženo: 01.06.2020
Terapeutický tým AT primariátu se rozhodl poněkud změnit charakter léčby závislosti na oddělení 8A.
Jako doposud zde poskytujeme pacientům detoxifikační pobyty v délce do 21dnů. Změna ale nastává, v délce léčby na tomto oddělení - šest týdnů (tato délka není vhodná pro pacienty, kteří se ze závislosti léčí poprvé), popř. tři měsíce. O délce léčby se domlouvá pacient na velké vizitě s primářkou oddělení. Kapacita pro pacienty k šestitýdenní léčbě je omezena a odvíjí se od momentální situace na oddělení.
Pokud bude pacient stát o tříměsíční protialkoholní či čtyř až šestiměsíční protitoxikomanickou léčbu bude zpravidla přeložen na odd. 8B, 15 či 17B.
Zásady režimu zůstávají téměř stejné. Důraz klademe na uvědomění si problému závislosti a motivaci pacienta k léčbě.
Pacientům, pro které by byl režim na výše jmenovaných odděleních AT primariátu příliš náročný, nabízíme možnost hospitalizace na nerežimových odděleních naší nemocnice.

V Psychiatrické léčebně funguje AT ambulance.
!!! KAPACITA AT AMBULANCE JE DLOUHODOBĚ NAPLNĚNA-STOP STAV!!!

Ples toxirehabilitačního primariátu 14.3.2020 ZRUŠEN
Vloženo: 05.03.2020

1. 2. 2014, bylo otevřeno nové oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, určené pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem, či dalšími návykovými látkami.

Vloženo: 13.09.2019

Pět let MANDALY
1.2.2019 uplynulo pět let od otevreni protitoxikomanickeho oddeleni Mandala. Toto půlkulaté výročí jsme oslavili pracovně-diskuznim seminářem. Zájemci o tuto problematiku zaplnili zasedací místnost PN KM do posledního místa. Mohli jsme uvítat nejen pracovníky našich oddělení AT primariátu, ale i spřatelených pracovišť naší republiky.

pozastavení diskuze
Vloženo: 21.01.2016
Vzhledem k častým vulgaritám byla diskuze pozastavena.

Změna názvu
Od 1.7.2013 byla Psychiatrická léčebna v Kroměříži přejmenována na Psychiatrickou nemocnici. Pro pacienty se nic nemění.