Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.


Nejaktuálnější informace a novinky  

Navigace: Aktuality

Aktuality

Sportovní den
Vloženo: 11.05.2018
Dne 30.5.2018 se bude konat IX.ročník TURNAJE O POHÁR ŘEDITELE v nohejbale, volejbale a petangu. Zahájen bude v 9hodin u oddělení 15.Přihlášky s názvy týmů posílejte s. Čagánkové na odd. 15 do 18.5.2018. Těšíme se na sportovní klání. Sportu zdar!!

Ples toxirehabilitačního primariátu
Vloženo: 09.04.2018
Již tradiční Ples bez alkoholu se konal 17.3.2018 v sále Psychiatrické nemocnice. Tým pod vedením s.Martiny Čagánkové si dal záležet!! Výborná zábava, bohatá tombola a krásná taneční vystoupení. Děkujeme za Vaše úsilí a již teď se těšíme na další Ples!!

A klub
Vloženo: 02.03.2018
A kluby na oddelenich 8A, 8B, 15 a absolventske skupiny na odd.17B se konají vždy poslední čtvrtek v měsíci v 16 hodin. Těšíme se Vaši účast!!

Sportovní den ve Šternberku
Vloženo: 14.09.2017
Sportovní den v PL Šternberk se konal 14.9. a opět se pěkně vydařil. Radost ze sportu nás pěkně povzbudila. Díky organizátorům za jejich úsilí!!

Nová amb
Vloženo: 06.09.2017
Od 1.3. 2018 je v Kroměříži v provozu nová psychlogicko-adiktologická amulance na Tovačovského ulici (areál Dětské polikliniky) PhDr. Markéta Meluzínová-Brunová a Mgr.Marika Michajlovičová.

Setkání Anonymních alkoholiků
Setkávání Anonymních alkoholiků probíhají v Kroměříži na dvou místech. V areálu Psychiatrické léčebny - každé úterý v 16,30 hod. v Klubu pacientů.
Druhé místo setkávání je na Riegrově náměstí 152, každý čtvrtek od 18 hod.

V Psychiatrické léčebně funguje AT ambulance.
!!!V SOUČASNÉ DOBĚ JE KAPACITA AT AMBULANCE NAPLNĚNA-STOP STAV!!!

Jako každoročně i letos se konal společný A-klub celého primariátu závislostí ve společenském sále Psychiatrické nemocnice. Bohatý kulturní program a úroveň vystoupení všech oddělení má stoupající tendenci. Terapeutický tým s paní primářkou MUDr. Stoklasovou v čele byl potěšen vysokou účastí bývalých pacientů a jejich rodin. Zábava byla opravdu skvělá. Za organizaci "Velkého Áčka" děkujeme s. Martině Čagánkové a všem, kteří se jakýmkoli způsobem na přípravě podíleli.

pozastavení diskuze
Vloženo: 21.01.2016
Vzhledem k častým vulgaritám byla diskuze pozastavena.

1. 2. 2014, bylo otevřeno nové oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, určené pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem, či dalšími návykovými látkami.

Změna názvu
Od 1.7.2013 byla Psychiatrická léčebna v Kroměříži přejmenována na Psychiatrickou nemocnici. Pro pacienty se nic nemění.