Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.


Nejaktuálnější informace a novinky  

Navigace: Aktuality

Aktuality

Návštěvy na odděleních AT primariátu PN KM
Vloženo: 14.01.2022
Vzhledem k nárustu počtu pozitivně testovaných na COVID 19 jsou návštěvy zakázány.

Terapeutické dovolenky a vycházky
Vloženo: 14.01.2022
Pacientům jsou dle ordinace lékaře povoleny terapeutické vycházky a dovolenky.

Rekondiční pobyty,podávání Antabusu
Vloženo: 14.01.2022
Vlivem zhoršující se epidemiologické situace neobjednáváme pacienty k rekondičním pobytům. Podávání Antabusu ambulantním pacientům zatím ponecháno beze změny.

Informace o příjmech pacientů na AT primariát
Vloženo: 14.01.2022
Po předchozím objednání jsou přijímáni pacienti k léčbě závislosti na naše jednotlivá oddělení.

8A - na čísle 573 314 215 - muži závislí na alkoholu, k detoxu od všech návykových látek
8B - na čísle 573 314 218 - muž, ženy závislí na alkoholu , lécích
15 - 573 314 378 - muži, ženy - alkohol,patol. hráči, obj.13.30hod.-prac.dny
17B - 573 314 239 - muži, ženy - všechny závislosti u mladších mužů i žen

Při nástupu k léčbě je nutné doporučení lékaře (praktika či psychiatra) a regist.na úřadu práce, pokud nepracujete.

A-klub
Vloženo: 18.10.2021
Oznamujeme, že z epidemiologických důvodů jsou zrušeny A kluby na všech odděleních AT primariátu a Absolventské skupiny na Mandale. Tato informace platí do odvolání.

Vloženo: 14.10.2020

změna charakteristiky léčby na oddělení 8A
Vloženo: 01.06.2020
Terapeutický tým AT primariátu se rozhodl poněkud změnit charakter léčby závislosti na oddělení 8A.
Jako doposud zde poskytujeme pacientům detoxifikační pobyty v délce do 21dnů. Změna ale nastává, v délce léčby na tomto oddělení - šest týdnů (tato délka není vhodná pro pacienty, kteří se ze závislosti léčí poprvé), popř. tři měsíce. O délce léčby se domlouvá pacient na velké vizitě s primářkou oddělení. Kapacita pro pacienty k šestitýdenní léčbě je omezena a odvíjí se od momentální situace na oddělení.
Pokud bude pacient stát o tříměsíční protialkoholní či čtyř až šestiměsíční protitoxikomanickou léčbu bude zpravidla přeložen na odd. 8B, 15 či 17B.
Zásady režimu zůstávají téměř stejné. Důraz klademe na uvědomění si problému závislosti a motivaci pacienta k léčbě.
Pacientům, pro které by byl režim na výše jmenovaných odděleních AT primariátu příliš náročný, nabízíme možnost hospitalizace na nerežimových odděleních naší nemocnice.

V Psychiatrické léčebně funguje AT ambulance.
!!! KAPACITA AT AMBULANCE JE DLOUHODOBĚ NAPLNĚNA-STOP STAV!!!

Ples toxirehabilitačního primariátu 14.3.2020 ZRUŠEN
Vloženo: 05.03.2020

1. 2. 2014, bylo otevřeno nové oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, určené pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem, či dalšími návykovými látkami.

Vloženo: 13.09.2019

Sportovní den
Vloženo: 09.04.2019
Dne 29.5.2019 se konal již X.ročník TURNAJE O POHÁR ŘEDITELE v nohejbale, volejbale a petangu.

Pět let MANDALY
1.2.2019 uplynulo pět let od otevreni protitoxikomanickeho oddeleni Mandala. Toto půlkulaté výročí jsme oslavili pracovně-diskuznim seminářem. Zájemci o tuto problematiku zaplnili zasedací místnost PN KM do posledního místa. Mohli jsme uvítat nejen pracovníky našich oddělení AT primariátu, ale i spřatelených pracovišť naší republiky.

Nová amb
Vloženo: 01.03.2018
Od 1.3. 2018 je v Kroměříži v provozu nová psychlogicko-adiktologická amulance na Tovačovského ulici (areál Dětské polikliniky) PhDr. Markéta Meluzínová-Brunová a Mgr.Marika Michajlovičová.

Setkání Anonymních alkoholiků
Setkávání Anonymních alkoholiků probíhají v Kroměříži v areálu Psychiatrické léčebny - každé úterý v 16,30 hod. v Klubu pacientů.

pozastavení diskuze
Vloženo: 21.01.2016
Vzhledem k častým vulgaritám byla diskuze pozastavena.

Změna názvu
Od 1.7.2013 byla Psychiatrická léčebna v Kroměříži přejmenována na Psychiatrickou nemocnici. Pro pacienty se nic nemění.