Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.


Nejaktuálnější informace a novinky  

Navigace: Aktuality

Aktuality

A-klub
Vloženo: 14.09.2021
Oznamujeme všem naši přívržencům, že v měsíci září se bude konat A klub jako obvykle poslední čtvrtek v měsíci. V říjnu nebude velké Áčko, ale jako jiné měsíce, běžný A klub na každém oddělení. Bude se konat 21.10., protože poslední čtvrtek v říjnu připadá na státní svátek. Absolventské skupiny na Mandale budou v patky 24.9. a 29.10.2021. Nezapomeňte na respirátory, těšíme se na vás.

Návštěvy na odděleních AT primariátu PN KM
Vloženo: 09.07.2021
Každý, kdo chce navštívit pacienta AT primariátu, musí dodržet nařízení umožňující návštěvu ve zdravotnickém zařízení(negat. antig.test ne starší než 72 hod tj.3dny,
negat.PCR test, ne starší než 7dní, povrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 ne víc než 180dní od pozitivního testu, potvrzením o očkování, přičemž od poslední dávky vakcíny(druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín),musí uplynout nejméně 14 dní(platí od 9.7.2021), potvrzením zaměstnavatele či čestným prohlášením o negativním výsledku povinného testování-ne starší jak 72hod., u dětí povrzením ze školy či čestným prohlášením zákonného záastupce, že abs.povinné testování s negat.výsledkem také platnost 72hod., je možné návštěvou přineseným antig.testem provést sebetestování na oddělení - s negat.výsl).Sebetestování lze provádět jen testem povoleným Ministerstvem zdravotnictví. Dětem jsou povoleny návštěvy od 12 let.
Návštěvy mohou probíhat venku, na verandách či na oddělení.
Na odděleních má návštěva po celou dobu nasazený respirátor.

Rekondiční pobyty,podávání Antabusu
Vloženo: 14.04.2021
Podávání Antabusu ambulantním pacientům opět zahájeno. K rekondičním pobytům objednáváme od května. Informujte se na jednotlivých odděleních, o která máte zájem.

ROZVOLŇOVÁNÍ protiepidemiologockých OPATŘENÍ
Vloženo: 12.04.2021
Pacientům jsou opět povolovány vycházky a dovolenky.

Informace o příjmech pacientů na AT primariát
Vloženo: 12.04.2021
Po předchozím objednání jsou přijímáni pacienti k léčbě závislosti na naše jednotlivá oddělení.
8A - na čísle 573 314 215 - muži závislí na alkoholu, detox od všech návykových látek
8B - 573 314 218 - muži,ženy alk,lék.závislosti
15 - 573 314 378 - muži, ženy - alkohol,patol. hráči 13.30hod.-prac.dny
17B - 573 314 239 - muži, ženy - všechny závislosti u mladších mužů i žen

Při nástupu k léčbě je nutné doporučení lékaře (praktika či psychiatra) a regist.na úřadu práce, pokud nepracujete.

Vloženo: 14.10.2020

změna charakteristiky léčby na oddělení 8A
Vloženo: 01.06.2020
Terapeutický tým AT primariátu se rozhodl poněkud změnit charakter léčby závislosti na oddělení 8A.
Jako doposud zde poskytujeme pacientům detoxifikační pobyty v délce do 21dnů. Změna ale nastává, v délce léčby na tomto oddělení - šest týdnů (tato délka není vhodná pro pacienty, kteří se ze závislosti léčí poprvé), popř. tři měsíce. O délce léčby se domlouvá pacient na velké vizitě s primářkou oddělení. Kapacita pro pacienty k šestitýdenní léčbě je omezena a odvíjí se od momentální situace na oddělení.
Pokud bude pacient stát o tříměsíční protialkoholní či čtyř až šestiměsíční protitoxikomanickou léčbu bude zpravidla přeložen na odd. 8B, 15 či 17B.
Zásady režimu zůstávají téměř stejné. Důraz klademe na uvědomění si problému závislosti a motivaci pacienta k léčbě.
Pacientům, pro které by byl režim na výše jmenovaných odděleních AT primariátu příliš náročný, nabízíme možnost hospitalizace na nerežimových odděleních naší nemocnice.

V Psychiatrické léčebně funguje AT ambulance.
!!! KAPACITA AT AMBULANCE JE DLOUHODOBĚ NAPLNĚNA-STOP STAV!!!

Ples toxirehabilitačního primariátu 14.3.2020 ZRUŠEN
Vloženo: 05.03.2020
Již X. Ples bez alkoholu se bude konat 14.3.2020 v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Jako každoročně pro nás organizační tým pod vedením s.Martiny Čagánkové dozajista připraví příjemný večer plný zábavy, ale také bohatou tombolu a taneční vystoupení. Zveme bývalé i nynější pacienty AT primariátu, jejich rodiny přátele a všechny, kdo se chtějí dobře pobavit bez alkoholu. Srdečně je zván také personál našich oddělení. PLES BEZ ALKOHOLU JE LETOS 2020 ZRUŠEN !!!! Důvodem je protiepidemiologické doporučení MZ.

1. 2. 2014, bylo otevřeno nové oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, určené pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem, či dalšími návykovými látkami.

Vloženo: 13.09.2019

Sportovní den
Vloženo: 09.04.2019
Dne 29.5.2019 se konal již X.ročník TURNAJE O POHÁR ŘEDITELE v nohejbale, volejbale a petangu.

Pět let MANDALY
1.2.2019 uplynulo pět let od otevreni protitoxikomanickeho oddeleni Mandala. Toto půlkulaté výročí jsme oslavili pracovně-diskuznim seminářem. Zájemci o tuto problematiku zaplnili zasedací místnost PN KM do posledního místa. Mohli jsme uvítat nejen pracovníky našich oddělení AT primariátu, ale i spřatelených pracovišť naší republiky.

Nová amb
Vloženo: 01.03.2018
Od 1.3. 2018 je v Kroměříži v provozu nová psychlogicko-adiktologická amulance na Tovačovského ulici (areál Dětské polikliniky) PhDr. Markéta Meluzínová-Brunová a Mgr.Marika Michajlovičová.

Setkání Anonymních alkoholiků
Setkávání Anonymních alkoholiků probíhají v Kroměříži v areálu Psychiatrické léčebny - každé úterý v 16,30 hod. v Klubu pacientů.

pozastavení diskuze
Vloženo: 21.01.2016
Vzhledem k častým vulgaritám byla diskuze pozastavena.

Změna názvu
Od 1.7.2013 byla Psychiatrická léčebna v Kroměříži přejmenována na Psychiatrickou nemocnici. Pro pacienty se nic nemění.