Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.


Podrobné informace k léčbě závislostí  

Navigace: Léčba

Léčba

     K léčbě závislosti je nutné objednat se telefonicky. Preferujeme, pokud se objednává sám zájemce o léčbu.

     Termín nástupu sdělíme zájemci  na těchto číslech: 

  • 573 314 215 - odd.8A, 218 - odd. 8B  -  objednáváme k PAL léčbě, stabilizačnímu či rekondičnímu pobytu
  • 573 314 378 - oddělení 15 (pro pacienty s dobrou fyzickou i psychickou kondicí) - volat v prac.dny 13.30hodin.
  • 573 314 239 - oddělení 17B - léčba nealkoholových závislostí (volat po 9.hodině ráno)

     Poskytujeme komplexní 3 měsíční léčbu závislosti na alkoholu, lécích a patologických hrách 

     Poskytujeme 4 měsíční léčbu závislosti na nelegálních drogách. Pacient je nejprve přijat k detoxu na oddělení 8A (muži), 8B (ženy).

     Zájemce o léčbu musí mít lékařské doporučení nejlépe od amb.psychiatra nebo alespoň od prakt. lékaře.

     Přijímáme pacienty z celé České republiky. Podmínkou přijetí je  hrazené zdravotní pojištění nebo evidence na ÚP, pokud je pacient nezaměstnaný. 

     V den nástupu se zájemce o léčbu dostaví na Centrální příjem Psychiatrické nemocnice v Kroměříži - mezi 7. a 8. hodinou. Musí přijít ve střízlivém stavu. 

     Léčba je vhodná pro pacienty, u kterých  zdravotní stav umožňuje podstoupit 3-4 měsíční léčbu spojenou s tělesnými aktivitami a psychoterapií. Protialkoholní i protitoxikomanická léčba probíhá formou režimové léčby v terapeutické komunitě. Pacienti mají skupinové psychoterapie, činnostní terapii, možnost individuálních pohovorů s terapeuty, přednášky.

     Může se stát,že lékař na centrálním příjmu pacienta objednaného k protialkoholní léčbě  dočasně umístí na jiné oddělení v rámci psychiatrické nemocnice. Jde o případy, kdy zdravotní stav pacienta neodpovídá požadavkům režimového oddělení. Může se také stát, že příjetí do psychiatrické nemocnice vzhledem k tělesnému stavu nebude možné a příjem bude odmítnutý s tím, že po dořešení tělesných komplikací bude pacient po předchozím objednání k léčbě přijat.

     Důležité je, aby se sám pacient chtěl léčit. Na centrálním příjmu podepisuje každý zájemce o léčbu prohlášení o dobrovolném vstupu. V případě, že se léčit nechce, je situace těžko řešitelná, protože komplexní léčba závislosti je pro jedince, kteří se sami rozhodli svoji situaci řešit.