Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.


Podrobné informace týkající se doléčování  

Navigace: Léčba  →  Doléčování

Doléčování

Rekondiční pobyt

je nabízen abstinujícím pacientům, kteří mají za sebou zdárně ukončenou ústavní léčbu. Rekondiční pobyt trvá 1-2týdny. Pacientovi má připomenut informace a nácviky získané při léčbě. Podělí se také s ostatními pacienty o své zkušenosti s abstinencí. Hned po nástupu na odd. je zařazen do činnostní terapie, psychoterapeutických skupin, má nárok na výhody /vycházky, dovolenky apod./.
Rekondiční pobyt je velmi vhodné absolvovat  do čtyř měsíců od ukončení komplexní léčby. Pacient přináší k léčbě  doporučení od psychiatra nebo praktického lékaře.

Setkávání na A klubech

tyto se pořádají poslední čtvrtek v měsíci od 16 hod. na oddělení 8A, 8B a 15. Na A klubech je přítomen odborný personál, je zde možnost pohovorů. Bývalí abstinující pacienti se podělí o své zkušenosti s abstinencí. Na odd.17B-Mandala se tato setkávání nazývají Absolventské skupiny a konají se poslední pátek v měsíci.

Terapeutické komunity

jde o formu dlouhodobé léčby závislostí za účasti odborníků. Terapeutické komunity jsou většinou orientované na drogově závislé. Pacienti se zde stávají aktivními účastníky ve své léčbě, podílejí se na chodu komunity na rozhodovacích procesech v komunitě. Pobyt v terapeutické komunitě trvá většinou 6-12 měsíců.

Návštěvy Anonymních alkoholiků

tato setkání jsou přínosem a podporou k trvalé abstinenci. Probíhají v PL Kroměříž každé úterý v Klubu pacientů od 16,30 hod. Seznam AA v jiných městech najdete na internetových stránkách - anonymní alkoholici.

Doléčovací centra

zařízení, která poskytují chráněné bydlení a také pomoc, terapii a poradenství osobám závislým na alkoholu i na nealkoholových drogách. Péče je poskytována obvykle na dobu 6-12 měsíců. Služba je určena lidem, kteří svou závislost chtějí řešit a kteří v důsledku svého onemocnění ztratili zázemí, práci nebo bydlení.