Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.Navigace: O nás  →  Oddělení 17B

Oddělení 17B

ODDĚLENÍ 17B MANDALA 

 

     Otevřené koedukované (muži i ženy) oddělení s principy terapeutické komunity určené pro léčbu závislosti na alkoholu, nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem a patologickým hraním. Léčba probíhá pod vedením lékaře - psychiatra, psychologa, adiktologa, stř. zdrav. personálu a sociální pracovnice. Léčba je střednědobého charakteru (tři měsíce s možností prodloužení na šest měsíců), strukturovaná do čtyř různě dlouhých fází (nultá až třetí fáze). Kromě fáze nula mají všechny fáze možnost využívat nedělní návštěvy 13.00 do16.00 hod.Před nástupem k léčbě  doporučujeme detoxifikaci na jiném oddělení AT primariátu PNKM, zpravidla na odd.8A (jen muži), případně v jiném zařízení. Detoxifikace ale není nutnou podmínkou k nástupu zájemce do léčby. V případě, že nemáte zajištěný detox, je možná individuální domluva na termínu nástupu k léčbě i bez detoxu. Záleží na zdravotním stavu a motivaci  zájemce. Na našich webových stránkách máme dotazník pro zájemce o léčbu, který může zájemce vyplnit, abychom o něm měli podrobnější informace již před nástupem. Tento dotazník však také není nutnou podmínkou k přijetí.

Podmínky k přijetí:

 • registrace na ÚP
 • platné osobní doklady (OP, průkaz ZP)
 • doporučení z K-centra nebo od ambulantního psychiatra
 • detoxifikace-po dohodě s ošetřovatelským personálem je možný nástup i bez detoxu
 • věková hranice 18 a více (po individuální domluvě je možnost přijetí i mladších zájemců od 16let)
 • motivace ke změně

Co si vzít s sebou:

 • dostatek oblečení dle ročního období
 • domácí a sportovní obuv + oděv
 • věci osobní potřeby (zubní kartáček a pasta, hřeben, mýdlo, antiperspirant, ručník, toaletní papír, pyžamo, holení)
 • drobnou finanční hotovost
 • sešit A5 a psací potřeby

Co si s sebou nebrat:

 • cenné věci (drahé šperky, notebook, tablet, dopravní prostředky např automobil atd.)
 • návykové látky a předměty s jejich propagací (mimo tabáku)
 • domácí mazlíčky

Detoxifikace ženy: v jiných zařízeních
Detoxifikace muži: 573 314 215 oddělení 8A
Telefon odd. 17B Mandala: 573 314 239
Primář/lékař: prim. MUDr. Adéla Stoklasová, e-mail: stoklasovaa@pnkm.cz , telefon: 573 314 381
Lékař: MUDr. Vojtěch Turánek, e-mail: turanekv@pnkm.cz , telefon: 573 314 239
Psycholog: PhDr.Ondřej Heřman, e-mail: hermanoi@pnkm.cz , telefon: 573 314 266
Adiktolog: Bc.Miroslava Prokešová, prokesovm@pnkm.cz, telefon 573 314 239
Staniční sestra: Bc. Markéta Pláňavová, planavovam@pnkm.cz, telefon: 573 314 228
Email oddělení: 17bmandala@plkm.cz

Dotazník k žádosti o léčbu v TK  [80 KB]
Poslední aktualizace: 27.05.2014
Popis: formát .doc
Dotazník k žádosti o léčbu v TK  [252 KB]
Poslední aktualizace: 27.05.2014
Popis: formát .pdf
leták Mandala  [181 KB]
Poslední aktualizace: 02.03.2021