Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.Navigace: O nás  →  Oddělení 17B

Oddělení 17B

ODDĚLENÍ 17B MANDALA 

 

Otevřené koedukované (muži i ženy, celkem 23 lůžek) oddělení s principy terapeutické komunity určené pro léčbu závislosti na alkoholu, nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem a patologickým hraním. 

 

Léčba probíhá pod vedením primářky, sekundárního lékaře - psychiatra, psychologa, adiktologa, sociální pracovnice, vrchní sestry, staniční sestry, všeobecných sester a ošetřovatelky.

Léčba je střednědobého charakteru (tři měsíce s možností prodloužení na šest měsíců), strukturovaná do čtyř různě dlouhých fází (nultá až třetí fáze). Kromě fáze nula mají všechny fáze možnost využívat nedělní návštěvy 13.00 do 17.00 hod. Před nástupem k léčbě  doporučujeme detoxifikaci na oddělení 8A AT primariátu PNKM (jen muži), případně v jiném zařízení (ženy). Detoxifikace ale není nutnou podmínkou k nástupu do léčby. V případě, že nemáte zajištěný detox, je možná individuální domluva. Záleží na zdravotním stavu a motivaci  zájemce. Na našich webových stránkách máme dotazník pro zájemce o léčbu, který může zájemce vyplnit, abychom o něm měli podrobnější informace již před nástupem. Tento dotazník však také není nutnou podmínkou k přijetí.

 

Podmínky k přijetí:

 • registrace na ÚP (neplatí u zaměstnaných)
 • platné osobní doklady (OP, průkaz ZP)
 • doporučení z K-centra, od ambulantního psychiatra nebo praktického lékaře
 • detoxifikace - po dohodě s objednávajícím personálem je možný nástup i bez detoxu
 • věková hranice 18 a více (po individuální domluvě je možnost přijetí i mladších zájemců od 16let, povoluje primářka oddělení)
 • motivace ke změně
 
Co si vzít s sebou:
 • dostatek oblečení dle ročního období
 • domácí a sportovní obuv + oděv
 • věci osobní potřeby (zubní kartáček a pasta, hřeben, mýdlo, antiperspirant, ručníky, toaletní papír, pyžamo, holení)
 • drobnou finanční hotovost
 • sešit A5 a psací potřeby

 

Co si s sebou nebrat:

 • cenné věci (drahé šperky, notebook, tablet, dopravní prostředky např. automobil atd.)
 • návykové látky a předměty s jejich propagací (mimo tabáku)
 • domácí mazlíčky

 

Detoxifikace ženy: v jiných zařízeních

Detoxifikace muži: 573 314 215 oddělení 8A

Telefon odd. 17B Mandala: 573 314 239

Primář/lékař: prim. MUDr. Adéla Stoklasová, e-mail: stoklasovaa@pnkm.cz , tel.: 573 314 381

Lékař: MUDr. Miriam Kollerová, e-mail: kollerovam@pnkm.cz, tel.: 573 314 239

Adiktolog: Bc. Miroslava Prokešová, e-mail:prokesovam@pnkm.cz, Bc. Jiří Tenk, email:tenkj@pnkm.cz, tel.:573 314 266

Staniční sestra: Bc. Markéta Pláňavová, planavovam@pnkm.cz, tel.:573 314 228

Email oddělení: 17bmandala@pnkm.cz

 

Dotazník k žádosti o léčbu v TK  [80 KB]
Poslední aktualizace: 27.05.2014
Popis: formát .doc
Dotazník k žádosti o léčbu v TK  [252 KB]
Poslední aktualizace: 27.05.2014
Popis: formát .pdf