Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.Navigace: O nás  →  Oddělení 8A

Oddělení 8A

Oddělení 8A je mužské uzavřené. Léčí se zde pacienti se závislostí na alkoholu,  nealkoholových látkách (např. opiáty, psychostimulancia, marihuana a jiné) a zejména s kombinovanou závislostí (závislost na více psychoaktivních látkách).

Detox na oddělení 8A poskytujeme v délce 21dnů a pokud po detoxu pacient chce pokračovat v léčbě své závislosti, bude přeložen dle zvážení primáře a lékaře na oddělení 8B, 15 nebo 17B. Bohužel kapacita našeho detoxového oddělení nám nedovolí poskytovat detox pro následnou léčbu v jiném zařízení, ale jen pro pacienty, kteří volí protialkoholní nebo protitoxikomanickou léčbu na našem primariátu.

Pokud je pro pacienta režimová léčba náročná, lze nabídnout dokončení léčby jeho závislosti na nerežimovém oddělení naší nemocnice. 

Umožňujeme realizaci nařízených ústavních ochranných léčeb protialkoholních a také protitoxikomanických ze spádové oblasti naší nemocnice.

Terapeutický tým tvoří – lékař-psychiatr, psycholog, adiktolog, sociální pracovník, středně zdravotnický a ošetřovatelský personál.

Oddělení nabízí detoxifikaci od alkoholu i nealkoholových drog. Dále jsou zde hospitalizováni pacienti se závislostí, kteří vzhledem ke svému stavu nezvládnou léčbu na otevřeném oddělení.

Pobyt na oddělení podléhá režimovým opatřením. Denní program je strukturovaný a nabízí:

  • skupinovou a individuální psychoterapii
  • komunitní setkávání
  • nácvik sociálních dovedností
  • neurokognitivní trénink (cvičení paměti, pozornosti atd.)
  • činnostní terapii (jsou k dispozici dílny keramická, košíkářská, dřevařská atd.)
  • osvětovou činnost (aktualizované přednášky týkající se komplexní problematiky závislostí)
  • relaxační a imaginativní psychoterapii
  • sportovní a volnočasové aktivity (je k dispozici knihovna v klubu pacientů, posilovna, stolní tenis, fotbal, hřiště atd.)

Tématy skupinové psychoterapie jsou např. analýza spouštěcích mechanismů a rozvoj tzv. bludného kruhu, bažení a jak jej zvládat pomoci krizového plánu, co dělat při relapsu (recidivě), jak by měl vypadat havarijní plán, práce nad pozitivními a negativními důsledky závislosti, strategické plánování a řešení problémů (osobních, vztahových, sociálně-pracovních atd.)

V průběhu léčby mají pacienti možnost vycházek po areálu i do města, využívat nácvikových dovolenek či existenčního volna pro řešení osobních záležitostí.

Po stabilizaci stavu jsou pacienti překládáni k další léčbě na oddělení 8B, 15 a 17B.

Kapacita oddělení: 27 lůžek
Věk indikovaných pacientů: 18 – 65 let