Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.Navigace: O nás  →  Oddělení 8A

Oddělení 8A

Oddělení 8A je mužské uzavřené. Léčí se zde pacienti se závislostí na alkoholu,  nealkoholových látkách (např. opiáty, psychostimulancia, marihuana a jiné) a zejména s kombinovanou závislostí (závislost na více psychoaktivních látkách).

Umožňujeme realizaci nařízených ústavních ochranných léčeb protialkoholních a také protitoxikomanických ze spádové oblasti naší nemocnice.

Terapeutický tým tvoří – lékař-psychiatr, psycholog, adiktolog, sociální pracovník, středně zdravotnický a ošetřovatelský personál.

Oddělení nabízí detoxifikaci od alkoholu i nealkoholových drog. Dále jsou zde hospitalizováni pacienti se závislostí, kteří vzhledem ke svému stavu nezvládnou léčbu na otevřeném oddělení.

Pobyt na oddělení podléhá režimovým opatřením. Denní program je strukturovaný a nabízí:

  • skupinovou a individuální psychoterapii
  • komunitní setkávání
  • nácvik sociálních dovedností
  • neurokognitivní trénink (cvičení paměti, pozornosti atd.)
  • činnostní terapii (jsou k dispozici dílny keramická, košíkářská, dřevařská atd.)
  • osvětovou činnost (aktualizované přednášky týkající se komplexní problematiky závislostí)
  • relaxační a imaginativní psychoterapii
  • sportovní a volnočasové aktivity (je k dispozici knihovna v klubu pacientů, posilovna, stolní tenis, fotbal, hřiště atd.)

Tématy skupinové psychoterapie jsou např. analýza spouštěcích mechanismů a rozvoj tzv. bludného kruhu, bažení a jak jej zvládat pomoci krizového plánu, co dělat při relapsu (recidivě), jak by měl vypadat havarijní plán, práce nad pozitivními a negativními důsledky závislosti, strategické plánování a řešení problémů (osobních, vztahových, sociálně-pracovních atd.)

V průběhu léčby mají pacienti možnost vycházek po areálu i do města, využívat nácvikových dovolenek či existenčního volna pro řešení osobních záležitostí.

Po stabilizaci stavu jsou pacienti překládáni k další léčbě na oddělení 8B, 15 a 17B.

Kapacita oddělení: 27 lůžek
Věk indikovaných pacientů: 18 – 65 let