Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.Navigace: O nás  →  Oddělení 8A

Oddělení 8A

8A je mužské uzavřené oddělení. Léčí se zde pacienti se závislostí na alkoholu,  nealkoholových látkách (např. opiátech, psychostimulanciích, marihuaně atd.) a s kombinovanou závislostí. 

Oddělení nabízí detoxifikaci od alkoholu i nealkoholových drog. Dále jsou zde hospitalizováni pacienti se závislostí, kteří vzhledem ke svému stavu nezvládnou léčbu na otevřeném oddělení.


Umožňujeme také realizaci nařízených ústavních ochranných léčeb protialkoholních a také protitoxikomanických ze spádové oblasti naší nemocnice.
 
Telefonické objednávky přijímáme na čísle 573 314 215 v pracovní dny 13.00-14.30hodin.

Detox na oddělení 8A poskytujeme v délce 21dnů. Pokud má pacient zájem a je motivovaný po detoxu a stabilizaci celkového stavu pokračovat v léčbě své závislosti, je z pravidla přeložen, dle zvážení primářky a sekundárního lékaře, na oddělení 8B, 15 nebo 17B.

Bohužel kapacita našeho detoxového oddělení nám nedovolí poskytovat detox pro následnou léčbu v jiném zařízení, ale jen pro pacienty, kteří volí protialkoholní nebo protitoxikomanickou léčbu na našem primariátu.

Pokud je pro pacienta režimová léčba náročná, lze nabídnout dokončení léčby jeho závislosti na nerežimovém oddělení naší nemocnice. 

Terapeutický tým oddělení tvoří – primářka, sekundární lékař-psychiatr, psycholog, adiktolog, sociální pracovník, vrchní a staniční sestra, středně zdravotnický a ošetřovatelský personál.

Pobyt na oddělení podléhá režimovým opatřením. Denní program je strukturovaný a nabízí:

  • skupinovou a individuální psychoterapii
  • komunitní setkávání
  • nácvik sociálních dovedností
  • neurokognitivní trénink (cvičení paměti, pozornosti atd.)
  • činnostní terapii (jsou k dispozici dílny keramická, košíkářská, dřevařská atd.)
  • osvětovou a edukační činnost (aktualizované přednášky týkající se problematiky závislostí)
  • relaxační a imaginativní psychoterapii
  • sportovní a volnočasové aktivity (je k dispozici knihovna v klubu pacientů, tělocvična, stolní tenis, fotbal, hřiště atd.)

Tématy skupinové psychoterapie jsou např. analýza spouštěcích mechanismů a rozvoj tzv. bludného kruhu, bažení a jak jej zvládat pomoci krizového plánu, co dělat při relapsu (recidivě), jak by měl vypadat havarijní plán, práce na pozitivních a negativních důsledcích závislosti, dále strategické plánování a řešení problémů (osobních, vztahových, sociálně-pracovních atd.)

V průběhu léčby mají pacienti možnost vycházek po areálu i do města, využívat terapeutických dovolenek či existenčního volna pro řešení osobních záležitostí.

Možnost docházet na Antabus na oddělení 

Kapacita oddělení: 27 lůžek
Věk indikovaných pacientů: 18 – 65 let