Úvodní stránka Kontaktní email

Pomoc v závislosti...

...pomůžeme, poradíme.Navigace: O nás  →  Oddělení 8B

Oddělení 8B

Toxirehabilitační oddělení 8B

Jedná se o otevřené, koedukované oddělení, tzn. společné pro muže a ženy, které
nabízí léčbu látkových závislostí. Nejpočetnější skupinou jsou pacienti se závislostí na
alkoholu, jsou zde hospitalizováni i závislí na lécích s tlumivým účinkem tzv.benzodiazepinech(Hypnogen,
Stilnox, Diazepam a další.) a závislí na analgeticích opiátiového typu (např.Tramal).

Kapacita oddělení: 33 lůžek.

Léčba má režimový a komunitní charakter. Její součástí je:

 • Skupinová a individuální psychoterapie
 • Každodenní komunitní setkávání
 • Relaxace pod vedením psychologa
 • Biblioterapie a práce s pocitovým deníkem
 • Nácvik sociálních dovedností a řešení problémů
 • Edukace o problematice závislostí
 • Biologická léčba závislosti (Antabus, Campral)
 • Činnostní terapie v areálu PL (keramika, pletení košíků, činnost v zahradnictví, práce se dřevem, ruční práce apod.)
 • Sportovní a volnočasové aktivity (k dispozici je hřiště na volejbal, nohejbal, pétanque, tělocvična, ruské kuželky,  šipky, ping-pong, badminton, stolní tenis, možnost zapůjčení stolních her, k dispozici je knihovna pro pacienty, dále pak klávesy, kytara)

Terapeutický tým tvoří: primářka oddělení, sekundární lékař – psychiatr, psycholog, adiktolog, vrchní sestra, staniční sestra, sociální pracovnice, střední a nižší zdravotnický personál.

Pokoje jsou převážně čtyřlůžkové, některé šestilůžkové. Pacient má k dispozici lůžko, noční stolek a šatní skříň. Další úložné prostory jsou ve společné šatně.

Délka základní léčby: léčba závislostí je dobrovolná a trvá tři měsíce. V této délce je považována za řádně ukončenou. Pacient má možnost požádat o odůvodněné prodloužení léčby.

Detoxifikace: mužům poskytneme  detox po domluvě na odd.8A, pokud potřebuje detox žena, musí se objednat v jiném zařízení (např. VN OL, FN OL..)

Stabilizační pobyt: pacientům, kteří prošli komplexní léčbou a porušili abstinenci, je umožněn stabilizační pobyt v délce 

4 - 6 týdnů. Nutná je předchozí telefonická domluva.

Podmínky přijetí k léčbě:

 • Věk v rozmezí 18 – 65 let
 • Motivace k léčbě a práci na sobě
 • Objednání k léčbě - telefonicky na oddělení 573 314 218, nejlépe v pracovní den  do 14.hodiny
 • Dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby, doporučujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, gynekologa, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
 • K přijetí je nutné doporučení psychiatra nebo praktického lékaře
 • Týden před plánovaným nástupem k léčbě je nutno termín nástupu telefonicky potvrdit
 • Před nástupem k léčbě je vhodná alespoň týdenní abstinence
 • Toaletní potřeby(vč.toaletního papíru) bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv ven i do tělocvičny, osobní oblečení, hodinky( zákaz propagace alkoholu a drog např. nápisy na oblečení)
 • v počátku léčby má většina pacientů šetřící dietu kvůli vyšším hodnotám jaterních testů, nelze tedy v tomto stadiu konzumovat např.uzeniny, čokolády, oplatky s náplní atd., nejsou též povoleny potravinové(např.porteinové) a vitamínové dolpňky, energetické nápoje

Psychoterapie

Psychoterapeutické skupiny probíhají třikrát týdně. Po přijetí na oddělení je pacient zařazen do skupiny C. Tyto skupiny jsou vedeny adiktologem a středně zdravotnickým personálem a mají převážně vzdělávací (edukační) charakter. V průběhu léčby je pacient zpravidla přeřazen do skupiny A nebo B, která je vedena psychologem oddělení. Tato skupina má menší počet členů (max. 12) a je vedena dle zásad PCA přístupu (Person Centered Approach - terapie orientovaná na klienta). Má tedy nedirektivní charakter, pracuje se s tématy, která pacienti do skupiny přinášejí, která jsou pro ně aktuální a nejvíce emočně obsazená. Nejčastěji se jedná o témata týkající se rodiny, partnerských vztahů, prožitých traumat, obav z budoucnosti apod.

Komunita

V čele komunity stojí spoluspráva (předseda a dozorčí), která se v součinnosti s personálem stará o průběh každodenních aktivit na oddělení. Členové spolusprávy jsou do svých funkcí ostatními pacienty voleni na dobu 14 dnů.

Jedním ze základních pravidel komunity je udržení čistého prostředí, tzn. prostředí bez drog a alkoholu. Za porušení tohoto pravidla (porušení abstinence, přinesení návykové látky na oddělení) následuje okamžité propuštění z léčby.

V průběhu léčby si pacienti plní stanovené povinnosti (dochvilnost, dodržování kouření ve stanovenou dobu, psaní pocitového deníku, sepsání svého životopisu, práce na přiděleném rajonu a další) a jsou za ně bodově hodnoceni plusovými a minusovými body. Za plusové body získávají výhody (např. dovolenka navíc), za body minusové naopak sankce (ztráta nároku na vycházku do města atd.)

Součástí léčby jsou středeční a nedělní vycházky do města, víkendové dovolenky (po 30 dnech pobytu) a existenční volna (po 21 dnech pobytu) pro řešení osobních záležitostí. V době osobního volna mají pacienti možnost využít k vycházce areál psychiatrické léčebny.

Volnočasové aktivity

Pacienti mají v průběhu léčby možnost navštěvovat kulturní a společenské akce konané v Kroměříži (kino, výstavy, koncerty, divadlo apod.), pořádat společné výlety (Svatý Hostýn, hrad Helfštýn, hrad Buchlov atd.), sportovní zápasy či turnaje a večerní grilování.

Program všedního dne:

06:00
budíček
06:00 - 06:30
osobní hygiena
06:40 - 06:50
rozcvička
07:00 - 07:30
úklid na pokoji, úklid rajonů
07:45 - 08:15
snídaně, výdej léků, příprava na komunitu
08:15 - 08:30
kontrola úklidu rajonů (mimo pátek)
08:30 - 09:00
K O M U N I T A
09:00 - 09:45
odchod do činnostní terapie
09:00 - 11:30
činnostní terapie
Po – vizita, Čt – primářská vizita, Pá - generální úklid
11:45 - 12:30
oběd a výdej léků
13:00 - 13:50 relaxace při hudbě - Út, Čt – s psychologem oddělení
Po, Čt – muži; Út, Pá – ženy
14:00 - 14:50 skupinová psychoterapie – „A“ na klubovně, „B“ TV místnost,
„C“ jídelna
Pá – osvěta
13:00 - 16:45
St - individuální vycházka do města
15:00 - 15:15
možnost výměny prádla
15:00 - 16:00 vaření a pití kávy na oddělení, vycházka areálem PL
Čt - Možnost návštěvy knihovny v areálu PL
16:00 - 16:50 zájmová a sportovní činnost na oddělení, venkovní sportovní
aktivity
15:00 - 16:50
osobní volno
16:00 - 21:30
A-klub, každý poslední čtvrtek v měsíci
17:00 - 17:30 Po - písemná zkouška z osvěty,
St – samořídící skupina
Út, Čt, Pá četba z knihy
17:30 – 17:50 Po, St - cvičení při hudbě ženy
Út, Čt - cvičení muži
Pá – písemná práce ze samostudia Alkoholismu
18:00 - 18:30
večeře a výdej léků
18:30 - 18:50
úklid na pokoji, úklid rajonů, osobní hygiena
19:15 - 19:30
kontrola úklidu rajonů
19:30 - 20:00
sledování televizních novin, možnost posilovny
od 20:00
možnost klidu na lůžku
19:30 - 22:00
osobní volno
20:00 - 20:50
povinné malé psychoterapeutické skupiny
20:00 - 22:00 večerní skupinový program dle týdenního plánu
vytvořeného pacienty - sledování TV, DVD.
20:00 - 21:30
Čt – povinný večer bez televize
od 22:00
večerka (v pátek a sobotu možnost prodloužené večerky)

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci pacientů mohou využívat nabídky pravidelných setkání s lékařem a psychologem oddělení, která jsou podle potřeby věnována edukaci o problematice závislosti či řešení konkrétních rodinných, manželských a osobních problémů. Tato setkání považujeme v léčbě závislostí za zásadní, protože aktivní účast rodinných příslušníků, jejich informovanost o závislosti jejich blízkého významně zvyšuje šanci na dlouhodobou abstinenci.

Doléčování 

Po dokončení 3měsíční léčby nabízíme využití rekondičních pobytů na oddělení, kde léčba proběhla. Termín nástupu si pacient určí před propuštěním z léčby, nebo se může objednat později, dle vlastních potřeb. Týden před termínem je nutné nástup potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 14 dnů, nástup je v neděli, klient přichází přímo do režimu odd., vycházky, pracovní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí doléčovacího procesu.

Po absolvování komplexní protialkoholní je naším pacientům nabízena možnost docházet do psychiatrické a psychologické ambulance.

V rámci doléčování se každý poslední čtvrtek v měsíci konají na oddělení 8B A-kluby. A-klubů se účastní hospitalizovaní pacienti a jejich rodinní příslušníci, zdravotnický personál a hosté - tedy bývalí abstinující pacienti našeho oddělení, kteří se přijíždí podělit o své zkušenosti a rady s abstinencí spojené. Mají také možnost znovu „se nadýchat“ atmosféry oddělení a připomenout si tak, že závislost je celoživotní úděl, který nesmí brát na lehkou váhu.